1. Volledige naam: Stichting Kiwanis Sinterklaasfabriek 
 

2. Bestuurders: G.A.M.J. Frijns (voorzitter), W.H.J. Elshout (secretaris), M. van Kimmenaede (penningmeester).
    Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

 

3. KvK-nummer: 668.53.214.  

    RSIN-nummer: 8567.25.444 


4. Het emailadres van de Stichting:  info@sinterklaas-fabriek.nl


5. Doelstelling van de Stichting:
    Het verwerven van gelden en vormen van vermogen ten behoeve van instellingen, charitatieve en ideële doelen door middel van het opzetten,
    bevorderen en begeleiden van diverse projekten en aktiviteiten, waarbij als uitgangspunt geldt het verbeteren van de wereld, in het bijzonder het
    welzijn en de ontwikkeling van kinderen in de gedachte van de Kiwanis "serving the children of the world”.  


6. Het actuele beleidsplan luidt dat onder het motto” “Laat kinderen stralen” de Stichting een nieuw en bijzonder evenement in Maastricht
    organiseert, zijnde de opening van een Sinterklaasfabriek. Door dit project is het mogelijk om vele kinderen van verschillende leeftijden op
    diverse manieren te laten stralen:

  • Kinderen die met hun familie een kijkje komen nemen in de Sinterklaasfabriek;

  • Minder bedeelde kinderen binnen de gemeente Maastricht die samen met hun ouders gebruik mogen maken van de gratis beschikbaar gestelde toegangskaarten;

  • Leerlingen van het voortgezet onderwijs in Maastricht, die de mogelijkheid krijgen om hun maatschappelijke stage te doorlopen (vrijwilligerswerk) in de eerste Sinterklaasfabriek van Nederland; 

  • Kinderen van diverse clubs en verenigingen in de omgeving van Maastricht die door hun bijdragen als vrijwilliger geld kunnen generen voor hun clubkas;

  • Kinderprojecten (goede doelen) die in een later stadium financieel ondersteund worden met de opbrengsten van de exploitatie van de Maastrichtse Sinterklaasfabriek.

  • De werving van gelden voor goede doelen gebeurt door de verkoop van toegangskaarten voor de Sinterklaasfabriek, het ontvangen van sponsorgelden en donaties. 

Sinterklaasfabriek Maastricht